Blog

Kvaliteta vode ili kako prepoznati dobru vodu za piće?

kvaliteta vode Aquaviva – kontrola kvalitete vode u laboratoriju

Kvaliteta vode ovisi o mnogobrojnim čimbenicima. Što se ispituje u laboratoriju i kakva treba biti zdravstveno ispravna voda? Pročitaj blog.

Kvaliteta vode za piće u Hrvatskoj propisana je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. RH, br. 46/94), koji je usuglašen s istovrsnim pravilnicima Europske unije. Kakva treba biti zdravstveno ispravna voda određuju:

 

 

Prema Pravilniku zdravstveno ispravna voda za piće ne sadrži:

 

 • mikroorganizme
 • parazite i njihove razvojne oblike
 • štetne tvari.

 

Kvaliteta vode u prirodi 

Znate li da u prirodi ne postoji idealno čista voda? Na njezinu kvalitetu utječu sastav i onečišćenje tla.

 

Poplave, potresi, izlijevanje nafte, benzina te ostalih štetnih kemikalija dovode do zamućenja i zagađenja vode. Kontaminirana je voda opasna po zdravlje jer sadrži otrovne sastojke: lijekove, pesticide, benzin, fluoride, azbest, olovo, nitrate, radioaktivne tvari... Znate li da je do sada utvrđeno više od 800 nečistoća u vodi?

 

Ni kiša više nije kao nekada. Upija atmosfersko onečišćenje. Takva kiša ima pH od 4 do 4,5. To je tzv. kisela kiša jer ima višu kiselost od vode iz prirodnih izvora.

 

Analiza vode za piće - kvaliteta vode

Tijekom analize vode za piće provjeravaju se i ispituju:

 

 • organoleptičke i fizikalno-kemijske osobine vode: boja, pH, mutnoća, miris, okus, temperatura i elektrovodljivost
 • kemijske osobine vode: tvrdoća, kalcij, magnezij, kalij, litij, natrij, nitrat, nitrit, amonijak, fluorid, klorid, sulfat, oksidativnost, detergenti, mineralna ulja, masti i ulja,  otopljeni plinovi u vodi, slobodni zaostali klor
 • bakteriološke osobine vode: virusi u vodi, aerobne mezofilne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki
 • otrovne tvari: olovo, pesticidi, živa, sumporovodik, bakar, cink, aluminij, arsen, berilij, cijanidi, kadmij, krom, nikal, selenij, vanadij

 

Znate li da se pri određivanju kvalitete vode ispitivači koriste svojim osjetilima kako bi odredili  miris, okus, boju, zamućenost i neke druge fizičke osobine? Na temelju skale poznatih standarda određuje se jačina doživljenog mirisa, okusa, boje, zamućenosti ili temperature.

 

kvaliteta vode Aquaviva – kontrola kvalitete vode u proizvodnom pogonu

Boja vode 

Voda je po svojoj definiciji tekućina bez boje, okusa i mirisa. No, u laboratoriju se ipak može odrediti njezina boja, okus i miris, koji ovise o mnogobrojnim čimbenicima.

 

Boja vode je fizikalno svojstvo i može biti:

 • prava - kada potječe od otopljene tvari
 • prividna - može se uklonit filtriranjem.

 

Boja se odmjerava od oka ili spektrometrijskom analizom koja se temelji na spoznaji da neki kemijski spojevi apsorbiraju svjetlosno zračenje. Ispitivač vode promatra uzorak vode u čistoj staklenoj boci koju drži u rukama okrenut leđima izvoru svjetla. Promatrajući boju, uspoređuje vodu sa standardnim skalama.

 

Intenzitet obojenja:

 • žućkasta voda - bez vezanih željeznih i magnezijevih spojeva
 • slabo žućkasta
 • žuta
 • žućkastosmeđa
 • smeđa
 • žućkastozelena

 

Miris vode 

Još jedno važno obilježje vode je miris. Voda može imati miris koji se razvija ovisno o otopljenim hlapljivim tvarima. Miris prirodne vode dolazi od sumporovodika i zemlje.

 

Struka klasificira mirise vode:

 • zemljani
 • pljesnivi
 • truležasti
 • riblji
 • kemijski (miris sumpornih tvari, klora, mineralnih ulja, amonijaka, klorofenola, katrana…).

 

Okus vode

Okus vode određuje se samo kod:

 • bakteriološki ispravne vode
 • kemijski ispravne vode.

 

Sterilne boce pune se uzorkom vode, ali ne do vrha, da se ne bi namočio čep. Uzorci se moraju početi analizirati unutar 6 sati od uzimanja.

 

kontrola kvalitete vode Aquaviva – uzimanje uzorka

pH ili kiselost vode

Kiselost vode mora biti u granicama od 6,5 do 8. Kada govorimo o optimalnom pH u Hrvatskoj, jedino voda u krškim područjima ima dobru pH vrijednost - oko 7 - zahvaljujući karbonatnim stijenama koje neutraliziraju kiselost. Prirodne vode rijetko imaju optimalnu pH vrijednost. Koliki je pH u prirodnim vodama ovisi o dvama čimbenicima:

 • fizikalno-kemijskim
 • biološkim.

 

Stoga, kopnene vode dijelimo na:

 • vode s neutralno-alkaličnom reakcijom - 6-10 pH
 • vode s kiselom reakcijom - pH manji od 5,0.

 

Napominjemo da vrijednost pH nije postojana veličina, već se dosta mijenja pa su mjerenja i ispitivanja neophodna.

 

Točan rezultat mjerenja kiselosti vode dobit ćemo ako mjerimo odmah nakon uzimanja uzorka, što mi u Živoj vodi i radimo prema našem protokolu.

 

Zamućenje vode 

Na zamućenje vode utječu: mulj, pijesak, fina otopljena organska i anorganska tvar, topljive obojene organske tvari, plankton i drugi mikroskopski organizmi.

 

Stupanj zamućenja definiramo kao:

 • prozirno
 • jasno
 • gotovo jasno
 • slabo opalescentno
 • opalescentno
 • slabo zamućeno
 • jako zamućeno.

 

Temperatura vode 

Najveća temperatura vode za piće je 25 °C, a preporučena je oko 15 °C. Voda iz naših galona je rashlađena 5-10 °C i predstavlja pravo osvježenje.

 

Tvrdoća vode 

Nažalost, u Hrvatskoj prevladava tvrda do izuzetno tvrda voda. Zašto takva voda nije preporučljiva za piće?  Puna je kamenca jer sadrži visoku razinu kalcija i/ili magnezija („tvrdih“ minerala).

 

Znanstvenici i nutricionisti preporučuju konzumaciju meke vode kako bi se izbjegao kamenac koji je dugoročno štetan za bubrege. Naša voda Aquaviva izuzetno je meka, lagana i kristalno čista voda bez kamenca.

 

Salinitet vode 

Salinitet je važno svojstvo vode, a zdravstveno ispravna voda treba imati salinitet manji od 0,5 ‰.

 

kvaliteta vode Aquaviva – kontrola kvalitete vode u laboratoriju

Izvrsna kvaliteta vode Aquaviva 

Specijalizirani smo za proizvodnju vode za piće.

 

Isporučujemo:

 • vodu u galonima.

 

Poštujemo stroge norme za postizanje i održavanje najviše kvalitete vode i s ponosom ističemo da imamo tehnološki najbolju vodu na našem tržištu.

 

Tvrtka Živa voda d.o.o. jedan je od vodećih proizvođača vode za piće u Hrvatskoj i regiji.

 

Kvaliteta vode - interna kontrola 

Proizvodnja i distribucija zdravstveno ispravne i kvalitetne vode lišene štetnih sastojaka naša je glavna zadaća. U službi za kontrolu kvalitete radi stručan tim sastavljen od inženjera prehrambene tehnologije. Kontrola kvalitete provodi se redovito prema strogo propisanom protokolu. Naši stručnjaci uzimaju uzorke vode u punionici u pogonu, a zatim provode ispitivanja u laboratoriju.

 

Voda Aquaviva je pročišćena voda koja zadovoljava najstrože kriterije kvalitete vode. Obogaćena je i ima uravnotežen pH. U njoj se nalazi izbalansirana količina minerala, soli, kalcija, magnezija i oligoelemenata pa upravo zato ima optimalna organoleptička svojstva. Aquaviva ne sadrži štetne supstance koje često sadrže druge vode u galonima.

 

Redovitim uzorkovanjem i ispitivanjem kvalitete vode budno pazimo da vam u svakom trenutku možemo isporučiti zdravstveno ispravnu vodu najbolje kvalitete. O našem radu svjedoče i certifikati kvalitete: ISO 9001, HACCP te certifikat HGK Hrvatska kvaliteta za natprosječnu kvalitetu na području Republike Hrvatske.

 

Aquaviva je voda iznimne kvalitete - kristalno čista i prozirna, meka voda ugodnog okusa.

 

Povratak na vrh